چرایی مقبولیت دکتر تاجگردون به قلم فرهنگی فرهیخته چنگیز ناظری
چرایی مقبولیت دکتر تاجگردون به قلم فرهنگی فرهیخته چنگیز ناظری

بنام خدا ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیدۀ ما را انیس و مونس شد مردی به وسعت دریا را بیشتر بشناسیم سلام بر خوانندگان فهیم و جویندگان حق و حقیقت شفاف وزلال است مانند دریا،تبخیر می‌شود تا باران رحمتی باشد برای کویر تشنه.و بهاری می آفریند سبز و زیبا بعد از این […]

بنام خدا
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیدۀ ما را انیس و مونس شد
مردی به وسعت دریا را بیشتر بشناسیم
سلام بر خوانندگان فهیم و جویندگان حق و حقیقت
شفاف وزلال است مانند دریا،تبخیر می‌شود تا باران رحمتی باشد برای کویر تشنه.و بهاری می آفریند سبز و زیبا بعد از این سرمای طاقت فرسا و بدون شک دامنه بیکرانش همه را در دل خود جا می دهد واز سخاوت و مهربانیش بهره مند خواهد ساخت و وجودش انرژی تجدید پذیر است برای من و شما ،پس تا دیر نشده به او پیوسته ،ودر جشن وحدت یکپارچگی سهیم باشید.

تاجگردون یک شخصیت بی نظیر و بی بدیلی است که همه ابعاد وجودی یک سیاستمدار شایسته یک مدیرکاردان یک وکیل توانمند یک انسان متشخص و مورد وثوق همۀ طیف های سیاسی، یک مدافع شجاع حقوق مردم یک سرباز انقلاب که پله های ترقیش را با پای توانمند وقامت پر تلاش طی نموده است. او کسی است که به عنوان یک عنصر مؤثر یک فرد شاخص از بدو ورود به کار اجرایی و خدمت همیشه در مسند مهم ترین بخش کارش قرار داشت کسی که در جوانیش لیاقت و شایستگی هایش برای همگان احراز و اثبات شد. کسی که خودرا مدیون هیچ کسی و هیچ گروه و فرد خاصی نمی پندارد و فقط خود را مدیون مردم و خدمت به آنها دانسته کسی که در یک روستای محقر و چند خانواری به اندازۀ اول انقلاب تاکنون خدمت رسانی کرده است او شیفته خدمت است نه تشنۀ قدرت او می خواهد از تمام توان خود مایه بگیرد تا در فرصتهای کنونی نه تنها مردم حوزۀ انتخابیه اش را بلکه برای نجات همۀ هم استانیهایش همۀ ظرفیتهایش را بکار گرفته.
تاجگردون خود به تنهایی یک کمیسیون است تاجگردون یک تصمیم ساز است برای مملکت تا قبل از ورود دکتر تاجگردون به مجلس محلی از اعراب در آن نداشتیم در مرکز استان نه کسی و نه حرفی برای گفتن داشتیم. حتماً فراموش نکرده ایم که شعار جدایی از استان را سر می دادیم. حتماً فراموش نکرده ایم که کوچه پس کوچه های شهر گچساران که ۲۵% نفت کشور از خاک آن تأمین می شد در هنگام شب و یا حتی در روز به خاطر تنگ و باریک بودن عبور و مرور یک فرد یا فرغون از آن دشوار بود مردم فهیم و خوب باشت حتماً به یاد دارند که زمینهای آنها از نظر ارزش ملکی در حد ارزش زمین در یک روستا بود. خوب به یاد دارند که وقتی آن همه هرینه در یک قطعه زمین برای احداث یک ساختمان می کردند نوعی اتلاف هزینه بود اما اکنون منازل شهر باشت از نظر ارزش ملکی برابر با مرکز استان است و اجاره منزل همانند مرکز استان است واقعاً تاجگردون به شهر شهید پرور باشت هویت اقتصادی بخشید. بودجه هایی که دکتر تاجگردون صرف طرحهای عمرانی و هادی و آسفالت جاده ها و گازرسانی و نصب دکل تلویزیون و احداث زمین چمن و احداث پمپاژهای آب جهت طرحهای زراعی و باغی و شهری کرده است غیره قابل قیاس با کل دهه های اخیر انقلاب بوده است .
ما چرا نقد غیر منصفانه کرده ایم و می کنیم هیچ کس به اندازۀ تاجگردون خود را به آب و آتش نزد تا به حوزۀ انتخابیه اش خدمت کند و حتی به استان خود و هیچ کس هم به اندازۀ او آنقدر مورد هجمه و زخم زبان و عداوت و اتهام قرار نگرفت. خدا می داند نمایندگان گذشته که خیلی منشع اثر نبوده و یا اصلاً مؤثرتر نبودند اینقدر هدف هجمه قرار نگرفتند. تاجگردون مانند یک سرداری که در پیشانی این نبرد از هر ترکش و هر کسی مورد اصابت قرار گرفت اما روح بلند و قامت استوار وسعه صدر و تدبیر و فداکاری او دنیا را و رای این گرد و غبار و این شایعات مشمئز کننده می دید چون می دانست آنکس که پاک است از محاسبه چه باک است تاجگردون آنقدر با رقه امید را برای مردم بوجود آورده است و آنقدر زنگار محرومیت را زدوده بود که مردم این نقدهای غیر منصفانه و اتهامات و شایعات ناثواب را تکذیب کنند و به این یاوه گویان فرصت طلب جواب رد بدهند تاجگردون به عشق همین مردم هرگز احساس خستگی نکرد و درد این زخمهای ریش ریش را به جان می خرید تا افق روشن تری را برای این مردم ستم دیده رقم بزند و الله قسم برخی از این کاندیدها وقتی به وجدان خود رجوع می کنند و با خود خلوت می کنند صدای وجدان خویش را می شنوند که اصلح تر از تاجگردون برای خود و مردم خود نمی بینند اگر ما به آثار یک انتخاب فکر کنیم تابع احساسات و تبلیغات کاذب و فریبنده قرار نمی گیریم هر انتخابی یک اثر و پیامدی برای ما خواهم داشت. انسان با انتخابهای بسیاری در زندگی ر به رو شده و یا می شود از انتخاب یک دوست انتخاب همسر انتخاب شغل، انتخاب همسایه، انتخاب لباس و انتخاب دین و ایدئولوژی و سایر انتخابهایی که ضرورت ندارد اشاره کنم هرکدام تبعاتی بر زندگی دارد که از همۀ انتخابها مهمتر انتخاب نماینده و وکیل خود که آثار آن بر همۀ ابعاد زندگی از قبیل فرهنگ سیاست، اقتصاد، شغل، توسعه، عمران، سلامت و نشاط برمردم است که اگر دچار خطا و اشتباه شوند که الحمد اله مردم فهمیم شهرستان گچساران و باشت آنقدر با شعور و با بصیرت کافی هستند که گزینه اصلح و بی بدیل خود را خوب می شناسند و نیک می دانند که فردی که مورد نظرشان هست مسیرهای پر پیچ و خم این عرصه خدمت گذاری را با درایت دانش و تدبیر طی کرده است که بتواند با تعقل و تخصص و نفوذ و تجربه و دانش خود هر چالشی که در راه رسیدن به هدف باشد را کنار زده و آن را تبدیل به یک فرصت کرده و حداکثر استفاده را در جهت تأمین خواسته های مردم بدکار گیرد اگر هر کس دیگری به جای دکتر تاجگردون از طرف شورای نگهبان به خاطر این اتهامات بی اساس رد می شد در همان گام اول خود را تسلیم می دید و در یک حالت انفعال خداحافظی می کرد و از حق خود و مردم خود ناتوان و عاجز می ماند. حضار محترم مجلس مرد پرتوان با اقتدار این چنین می خواهد که هوشمندانه بتواند در میان لایه های قدرت خود را تبرئه و حقانیت خود را به اثبات برساند و یک افتخار دیگری برای حوزۀ انتخابیه اش به ارمغان آورد. تاجگردون زبان ادبش آنقدر نافذ است که وقتی لب به سخن باز می کند دشمنش هم در مقابل او کرنش می کند. تاجگردون یک باران رحمتی است که اگر از او غفلت کنیم یک عمر از غفلت خویش دریغ و افسوس خواهیم خورد تاجگردون نام آشنا هر لیست انتخاباتی بود آنقدر شهیر و زبان زد و شاخص بود که هر جنایی او را قابل بدانند و گزینش کنند. او رفتن به خانه ملت را به هر قیمتی و در هر جایی و هر لیستی نمی پسندد او می گوید اگر امروز که خداوند این فرصت را نصیبم کرده است و بهتر و شایسته اش این است که دستم در دست همان کشاورز با دستان پینه بسته باشد همان جوانانی که سالیان پیش بوسیلۀ مواد مخدر یکی پس از دیگری پرپر می شدند همان مردمی که یک نفر به زحمت از کوچه های منازل غیرایمن و خطرناکش عبور می کرد می خواهم همراه با آن مردمی باشم که سالیان پیش به علت نداشتن و بهره مند نبودن از آن گازی که زیر پایش تا شوروی سابق می رفت و خودش برای گرفتن یک کپسول گاز زندگیش را رها می کرد و یک روز عمرش را تلف می کرد و کلی هزینه هدر می داد می خواهم در کنار آن مرد می باشم که هر روز در گذشته جاده هایش جان جوانانش را می گرفت. می خواهم در کنار آن جوانانی باشم که برای یک ساعت فوتبال از ۳۰ تا ۶۰ کیلومتر را طی می کردند تا به یک زمین چمن برسند آنهم در شب با همۀ مخاطراتش می خواهم در کنار روستایی باشم که بعد از سی و اندی از انقلاب شبکه یک صدا و سیمایش راخوب دریافت نمی کرد می خواهم در کنار ان روستایی و کشاورزی باشم که امید آوردن یک اینچ آب از رودخانه زهره را از دست داده بود می خواهم در کنار مردمی باشم که سهم خود را از رودخانه زهره بدون هیچ قید و شرطی برداشت کنند می خواهم در کنار کودکانی باشم که وقتی در شهرهای بزرگ می آیند در کنار پارکها حسرت دیدن و رفتن در آن را برای خود در عالم بچگی یک آرزو و رؤیا ندانند می خواهم در کنار رانندگانی باشم که تا یک بار ناچیز را برای فروش حمل می کردند به علت ناهمواری و خرابی جاده ها در گذشته متحمل بیشترین خسارت می شدند که از کرایه حمل آن بار بیشتر بود می خواهم در کنار مردم شهری باشم که بیمارستانهایش به اندازه یک مرکز بهداشت تجهیزات نداشت. می خواهم در کنار مردمی باشم که مسکن و زمین برای مالکش ارزش یک اتاق در مرکز استانش نبود. می خواهم در کنار مردمی باشم که تا چندسال پیش حاضر بودند خود را از استان جدا و از حیث تقسیمات کشوری به یک استان دیگر ملحق شوند. می خواهم در کنار مردمی باشم که در آن زمان سهمی در تصمیم گیری و قدرت از حیث انتخاب مدیران کل نداشتند. می خواهم در کنار آن مردمی باشم که زبان تشکرشان مرا شرمنده خود و خدایم کرد که زبان تشکر آنان هر روز انرژیم را مضاعف می کرد.
تاجگردون زبانش قاصر نیست زبانش تیز و برنده اما نه علیه دوست نه علیه هم کیش و آیین نه علیه هموطن زبانش مانند شمشیر هست شمشیری که دست هر متجاوزی که به حقوق مردم و بیت المال دست درازی کند را قطع می کند. تاجگردون بدون دلیل و سند حرف نمی زند توهین نمی کند و پیش داوری نمی کند و اگر در زبانش سمی هست آن را در کام متجاوز و هتاک می ریزد تاجگردون خوب می داند که نشانه ادب و فرهنگ مردم داری است نه مردم گریزی و مردم آزاری است تاجگردون نیامده خودش را اثبات کند عملکرد او در این چند ساله در سطح ملی و محلی شایستگی اش را نشان داده است تاجگردون نه عطش قدرت طلبی و نه انحصار طلبی و خودخواهی دارد. تاجگردون فراتر از دوران شکوفایی یک انسان عمل می کند و عملگرا است او آمده آباد کند و نه تخریب کند آمده بسازد و تکمیل کند آمده تا هزینه هایی که در این شهرستان باشت وگچساران وحومه کرده ناقص و به فراموشی سپرده نشود و تبدیل به خسارت نشود تاجگردون رسیدن به قدرت را به قیمت مصادره کردن آبروی کسی نمی پسندد.
چرا بعضی شعور مردم را به سخره گرفته اند و می خواهند با نردبان دروغ و اتهام به دیگران جایگاهی در ذهن و دل مردم پیدا کنند. چرا به مردم اجازه نمی دهید که خود آزادانه انتخاب کنند. این دروغ پردازیها جزء خیانت به منافع عموم نیست چطور در هر شهری تاجگـردون رایک گنج و یک غنیمت می دانند اما عـده ای بی انصاف او را این چنین بی رحمانه تخریب می کنند. به خدا فردا هر چه نتیجۀ انتخابات شد آنهایی که مسیر را بد انتخاب کردند پشیمان می شوند چون ممکن است سالهای زیادی بگذرد و بین رجال سیاسی ما کسی مانند دکتر تاجگردون دیگر پیدا نشود که بتواند ما را به آرمانها و اهدافمان نزدیک کند کسی که بتواند قانون گذار باشد و وزیر بپیچاند و وزیر دعوت کند و استیضاح کند و تا تأمین بودجه نماید و جزء شاخص ترین فرد یک جناح باشد مورد احترام همۀ جناحها باشد. او باید تبدیل به یک سناتور شود او شایستگی کاندید ریاست جمهوری را دارد تنها او می تواند زخمهای کهنه و رنجها و محرومیتهای ادوار گذشته مردم خود را التیام بخشیده و درمان کند تاجگردون مرد برنامه است مگر یادمان رفته بغض ترک خورده او را در مقابل نمایندگان مجلس که برای از دست دادن مسافران هواپیمای ساقط شده برفراز کوه دنا، تاجگردون می خواهد خون پایی که جا مانده پایمال نشود تاجگردون می خواهد خون شهدای به خون غلطیده این استان که برای بیمه کردن حقوق مردم محروم ریخته شده پایمال نشود تاجگردون تمام توان خود را بکار گرفته تا از دریای نفتی که کشور را اداره می کند سهمی برای این استان بدست آورد عده ای ادبیات زشتی در این روزها بکار بردند شما با این ادبیات می خواهید در مجلس حرف بزنید که امروز برای رسیدن به مقصود خود ایل بزرگ قشقایی را تخطئه و تحقیر کرده اید که می گویید قشقایی دیگر اجاره ای نیست قشقایی به باور تاجگردون آبروی این استان است.
فرهنگ، زبان، هنر قشقایی و جوانان برومند افراسیابی قشقایی نگین این شهرستان و استان است مگر قشقایی هویت ندارد که اینگونه اصالت و ظرفیت او را زیر سؤال برده اید قشقایی همیشه بزرگ بوده است و بزرگ می ماند کسانی که قشقایی را خوب نشناختند و سطحی فکر می کنند و تازه به دوران رسیده اند اینگونه به قشقایی می نگرند تاجگردون را تخریب کردید ایل بزرگ قشقایی را که ریشه اش در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد چهار محال بختیاری، خوزستان، اصفهان و بوشهر هست را تخریب می کنید بس نیست مگر انسان برای رسیدن به اهداف خود باید به هر وسیله ای متوسل شود مطمئن باشید حرفی که امروز این کاندیدهای سطحی نگر به زبان آوردند نقطه ننگی برای خود می شود چون قشقایی هیمنه و بزرگیش ریشه در تاریخ دارد و مردانی به نام اسماعیل خان قشقایی معروف به صولت الدوله یعنی سردار ملی و محمد بهمن بیگی داشته است شما با این رفتار و گفتارتان به این بزرگان و مفاخر ایل بزرگ قشقایی اهانت کرده اید.
تایید صلاحیت تاجگردون از طرف شورای نگهبان یعنی رد اتهامات بی اساس وارده توسط شما
ای سیب سرخ غلت زنان در مسیررود
یک شهر نه بلکه صد شهر تا به ما برسی عاشقت شده اند .

پ ن:پایگاه خبری صبح دنا یاد آور میشود مطالب ارسالی از سوی مخاطبین صرفا جهت حفظ سیاست های کلی این پایگاه خبری درج شده و محتوای آنها  مستقلا نه تایید و نه رد میشود/.