اینفوگرافی| چرا درجا گرم کردن خودرو در زمستان اشتباه است!؟
اینفوگرافی| چرا درجا گرم کردن خودرو در زمستان اشتباه است!؟
در یک تفکر قدیمی تصور می‌شود که گرم کردن خودرو در زمستان به صورت درجا باعث می‌شود تا موتور بهتر کار کند. اما تحقیقات نشان داده که این کار نه تنها سودی به حال موتور ماشین ندارد بلکه حتی می‌تواند به موتور صدمه برساند.