سرمربی جدید تیم‌ملی ایران کیست؟
سرمربی جدید تیم‌ملی ایران کیست؟
فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای رسمی دراگان اسکوچیچ ۵۱ ساله را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی انتخاب کرد.