اینفوگرافی| ترسناک‌تر از ویروس کرونا در ایران
اینفوگرافی| ترسناک‌تر از ویروس کرونا در ایران
آیا ما ایرانی‌ها باید از کرونا بترسیم؟ یک بررسی آماری نشان می‌دهد میزان کشته‌های عوامل دیگر مثل حوادث رانندگی بیشتر این ویروس چینی است.