آمار واجدین شرایط شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
آمار واجدین شرایط شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
واجدین شرایط شرکت در انتخابات دوم اسفند ماه ۱۳۹۸، ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار نفر هستند که از این تعداد ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رأی اولی محسوب می‌شوند.