جایگاه زنان در نظام های دموکراتیک و جهان سوم
جایگاه زنان در نظام های دموکراتیک و جهان سوم
عدم آگاهی زنان ونداشتن اعتماد به نفس کافی وبه نظرم مهمترین معضلی که درزمانه ی کنونی زن ایرانی را گرفتارکرده ویک روز مرگی برای زنان ایجاد نموده وجود شبکه های ماهواره ای سرگرم کننده خصوصا شبکه های جم میباشد.

فردا متعلق به زنان هست اگر…
از دوران کهن تابه امروز یک سیر تاریخی داریم که دراین گذر تاریخ، درگذشته بیشتر کارهای بشر براساس قدرت فیزیکی انجام میگرفته،
دریک مقطع تاریخی اززندگی ابتدایی بشر ، زنها بیشتر خانه نشین بودند چون مردان قدرت فیزیکی بالایی داشتندو حرف اول را میزدند.
ولی با گذرزمان وپیشرفت تکنولوژی همه ی کارها از سمت قدرت فیزیکی به سمت قدرت معنوی وفکری میل کرده یا از سخت افزاری به سمت نرم افزار رفته ،بنابرین امتیاز بزرگی برای زنان ایجاد شد. این موفقیت درکشورهای پیشرفته به دیده نیک نگریسته شده وباعث شده میدان مدیریتها را به زنان واگذار کنند.
زنها درآینده نشان خواهند داد که قدرت رویارویی ومقابله خیلی بیشتری باشرایط زمانه راخواهند داشت.
دربعضی کشورها رییس جمهورها ونخست وزیران ورجال سیاسی برجسته ازمیان زنان انتخاب شده اند وموفقیت این کشورها مدیون تلاش این زنان هست. بطور مثال انتخاب خانم حلیمه یعقوب اولین زن مسلمان درسنگاپور بعنوان رییس جمهور که توانسته کارنامه ای بسیار درخشان درسال ۲۰۱۸ درزمینه های سیاسی واقتصادی بدست آورد.
بعضی از سیاستمداران معتقدند که اگر فقط دوسال رهبری تمام کشورها را به زنان بسپارند بهبود چشمگیری درهمه ی زمینه ها در سراسر دنیا خواهید دید.
نقش زنان درایجاد دموکراسی بسیار چشمگیر هست همانطور که
سازمان ملل هم در شعار جدید خود برای نوع نظامهای سیاسی ازدمکراسی تعریفی ارائه میکند
« یکم رهبری قوی ومعتقد به دمکراسی
دوم جامعه ی مدنی تقویت شده
سوم قدرتمند شدن زنان وقانونمداری»
پس میبینیم نقش زنان در ایجاد یک جامعه دموکرات ودارای نظام دموکراسی بسیار مهم هست.
آنچه مرا امیدوار میکند به اینکه زنان درآینده نقش مفیدتری رادر جهان ایفا خواهندکرد، این هست که هستی زنانه ووضعیت معنوی زنان بصورتی هست که انها رابهتر ازمردان برای حل معضلاتی مانند خشونت وجنگ آماده میکند.
این روزها هر صبح که از خواب بیدار میشویم بجای شنیدن اخبار خوشحال کننده، تنها از جنگ وخونریزی ونبود امنیت خصوصا در خاورمیانه میشنویم. کشورهایی که حاضر نیستند از هوش وذکاوت وقدرت معنوی زنان در اداره امور کشورشان استفاده کنند. با اطمینان میگویم اینهمه اخبار خونریزی بر نسلهای اینده اثرات مخربی خواهد گذاشت.
کشورهایی که نقش کمتری به زنان در اداره امور کشورشان سپرده اند دارای خشونت ودرگیریهای بیشتری هستند. مانند اکثر کشورهای جهان سوم.
درکشورهای توسعه یافته دنیا بسیاری ازمشاغلی که نیاز به عطوفت وشادی دارند به زنان سپرده میشود.
فیشر نویسنده ودانشمند آمریکایی درکتاب بسیار جذاب «جنس اول» مینویسد:« زن ازهمان ابتدا زن متولد میشود باتمام ویژگیها واستعدادهای زنانه اش. ازینروست که قصد دارد با دلایل علمی ثابت کند که زنان قدرت تغییر ساختارهای نظامهای اجتماعی ورهبری جهان را دارا خواهند بود.زنان دارای استعدادهای فوق العاده مانند بکارگیری ماهرانه ی لغات ، توانایی درک بالا، درک احساسات عاطفی ، توانایی انجام چندین کار در آن واحد وتوانایی رسیدن به توافق همگانی میباشند.»
مهمترین فصل این کتاب « فردا متعلق به زنان است»
اما زن ایرانی :
باید بدانیم که وجود ساختارهای خاصی در قوانین ایران باعث شده تا زنان هنوز به آن جایگاهی که باید برسند نرسیده اند.
وجود نهادهای کاملا مردانه که نقش اصلی را درتصمیم گیریهای کشور دارند مانند نهاد ریاست جمهوری( زنان درایران رییس جمهور نمیشوند!!!)
نهاد شورای نگهبان ومجلس خبرگان که نقش اساسی در انتخاب رهبری دارد.
خود زنان نیز درجامعه ی ایرانی کمتر دنبال آگاه شدن و شناخت حقوق از دست رفته شان هستند.
عدم آگاهی زنان ونداشتن اعتماد به نفس کافی وبه نظرم مهمترین معضلی که درزمانه ی کنونی زن ایرانی را گرفتارکرده ویک روز مرگی برای زنان ایجاد نموده وجود شبکه های ماهواره ای سرگرم کننده خصوصا شبکه های جم میباشد.
این شبکه ها دارای فیلمهای سرگرم کننده وبسیار بی محتوا ومخرب برای نظام خانواده هست.
وقتی ثابت نمودیم که آینده متعلق به زنان هست ، پس زن ایرانی نیز باید بخود بیاید وبجای روزمرگیها دنبال آگاهی یافتن جهت وارد شدن به این دنیای جدید باشد.
یکسری پیغامهای منفی جهت تبلیغات ازین شبکه ها پخش میشود مانند« توزشتی» « تو به اندازه کافی خواستنی نیستی» ولی هیچگاه ندیدیم بگویند« توبه اندازه کافی مطالعه نمیکنی» یا « بجای ظاهر زیبا به فکر افکار زیبا باش»
به ازای هر ده مرکز زیبایی وآرایشگاهی درایران چند مرکز فرهنگی وکتابخانه داریم؟؟؟
زنان بدانند این دغدغه های پوچ وتوخالی به فرزندانشان نیز منتقل میشوند. دختربچه های امروز مادران نسلهای فردا هستند.
آیا نباید نگران نسل بعدی باشیم؟؟؟
درمقاله ی قبلی ( زنان ومطالبات انتخاباتی) اشاره نمودم که بهترین راهکار برای ایجاد آگاهیها ایجاد نهادهای مدنی درزمینه آموزش زنان هست. که میطلبد سازمانهای مربوطه مانند استانداری ،شهرداریها ( درتمامی دنیا شهرداریها درزمینه آموزش زنان فعالیت دارند) اموربانوان وامور اجتماعی درزمینه آگاهی بخشی کارهای پررنگ انجام دهند.
قشر زنان روشنفکر وآگاه جامعه نیز باید وظیفه ی خود بدانند که زن ایرانی را به سمت فکر کردن وآگاهی وآمادگی لازم جهت ورود به دنیای بهتر وبدون تبعیضهای جنسیتی ومهمتر بدون جنگ وخشونت وایجاد صلح وتعامل رهنمون کنند.
ومهمترین اقدام ایجاد کمپینهای حمایت از حقوق زنان وایجاد آگاهی دراین زمینه هاهست.

سهیلا نیک اقبالی
جمعیت زنان مسلمان نو اندیش