«درفش اصلاحات همچنان پابرجا»
«درفش اصلاحات همچنان پابرجا»
روایت جدید هواداران خط سیر اصلاحات در رقابت های انتخاباتی حوزه بویراحمد و دنا

روایت جدید هواداران خط سیر اصلاحات در رقابت های انتخاباتی حوزه بویراحمد و دنا

«درفش اصلاحات همچنان پابرجا»

این روزها در فضای داغ انتخاباتی بویر احمد و دنا و در بطن هیاهوی هواداران نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شاهد وقوع رویدادی هستیم که بسیاری از ناظران و مردم معتقد هستند در طول سالیان گذشته ی رقابت های انتخاباتی حوزه بویراحمد و دنا مانند آن را مشاهده نکرده اند.
رویدادی که بعد از اعلام اولیه اسامی تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان قانون اساسی رقم خورده است.
در این میان باید گفت:در حالی که در دوره های گذشته رسم بر این بود تا هواداران نامزد های رد صلاحیت شده تا پایان تاریخ اعتراض و بررسی مجدد از سوی شورای محترم نگهبان قانون اساسی تلویحا از تبلیغات کناره گیری کنند و تنها انتظار میکشیدند اما در این دوره حداقل در طیف هواداران خط سیر اصلاحات در حوزه بویراحمد و دنا شاهد چنین چیزی نیستیم به گونه ای که با وجود رد صلاحیت شدن اولیه «اردوان ایزدپناه» به نظر میرسد هیچ گونه انزوا یا سکوتی از طرف هواداران خط سیر اصلاحات به وقوع نپیوسته است بلکه آنها بر خلاف رویه سالهای گذشته همچنان با امیدواری مطلق در تنور انتخابات پیش رو میدمند و هیچ ترسی به دل راه نداده اند و با صلابت در انتظار رای نهایی شورای نگهبان قانون اساسی ایستاده اند که همین امر باعث شده نام اردوان ایزدپناه همچنان در میان نامزدهای پیشتاز انتخاباتی بویراحمد و دنا قرار گرفته باشد.
پس بر همین اساس باید گفت:درفش جریان اصلاحات و خط سیر تغییر همچنان توسط مردمان این دیار در احتزاز است گویی که انگار برای این مردم کوه دنا همان دماوند شاهنامه است و نام اردوان ایزدپناه درفش کاویان پیروان خط سیر تغییر و اصلاحات در حوزه انتخاباتی بویراحمد و دناست، درفشی که با امید و انتظار همچنان در احتزاز است.که به نوبه ی خود پدیده ای مدرن در این حوزه انتخاباتی محسوب میشود.
اما چرا شاهد این پدیده انتخاباتی در حوزه بویر احمد و دنا هستیم؟

چرا هواداران خط سیر اصلاحات در این دیار روایتی جدید از امید و انتظار و پیروزی را رقم زده اند؟

در این میان در پاسخ این سوالات باید گفت؛شاید دلیل اصلی وقوع این پدیده را می توان در خصوصیات شخصی و مدیریتی اردوان ایزدپناه جستجو کرد چرا که بسیاری از هوادارانش ایشان را نمونه بارز یک اصلاح طلب واقعی در اسم و رسم میدانند و از سوی دیگر به نظر میرسد کارنامه درخشان مدیریتی اردوان ایزدپناه در طول بیست و هشت سال گذشته دلیل دیگری برای تشریح این پدیده باشد کارنامه ای که مزین شده است به سرفصل هایی چون:

-مبارزه با فساد اداری و رانت
-عبور از ساختار طایفه گرایی
-توسعه پایدار در بخش زیرساختی
-اعتقاد بر شایسته سالاری در بخش مدیریتی
-برابری مدیریتی مرد و زن در بخش بروکراسی اداری
و غیره بوده است.

حامدبهشتی دی ماه ۱۳۹۸