مطالبه ی مردم از ایزدپناه «مانند دیروز دغدغه ی ریشه کن کردن بیسوادی را داشته باشید«
مطالبه ی مردم از ایزدپناه «مانند دیروز دغدغه ی ریشه کن کردن بیسوادی را داشته باشید«
این نوشتار برداشتی پیرامون یکی از صحبت های آقای اردوان ایزدپناه در سال های مسئولیت ایشان در علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد درباره اهمیت تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی توسط حضرت امام خمینی«ره» بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

این نوشتار برداشتی پیرامون یکی از صحبت های آقای اردوان ایزدپناه در سال های مسئولیت ایشان در علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد درباره اهمیت تاسیس سازمان نهضت سوادآموزی توسط حضرت امام خمینی«ره» بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

آقای اردوان ایزدپناه سلام علیکم
امروز هفتم دی ماه ۱۳۹۸ چهلمین سالگرد فرمان تاسیس سازمان نهضت سواد آموزی توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی «ره» است.اگر یادتان باشد درست چند سال پیش در چنین روزی شما در سمت معاون پشتیبانی سازمان علوم پزشکی استان در جمعی پیرامون اهمیت تاسیس سازمان نهضت سواد آموزی توسط امام خمینی «ره» صحبت کردید و فرمودید«این وظیفه ی یکایک مسئولان جمهوری اسلامی است که در حد توان و بضاعتشان به سازمان نهضت سوادآموزی کمک کنند تا بیسوادی را در تمام کشور به ویژه استان کهگیلویه و بویر احمد به صفر برسانیم تا هم خود سهمی در این نهضت بزرگ داشته باشیم و هم مناطق محروم دیارمان از بیسوادی پاک و منزه شوند»
حال در این روزهای سرنوشت ساز شما پس از گذشت سالها از آن روزگاران امروزه به عنوان نامزد انتخاباتی وارد عرصه ی رقابت برای تصدی پست نمایندگی مجلس شورای اسلامی شهرستان های بویراحمد و دنا شده اید و من شهروند وظیفه ی خود دانستم صحبت های آن روز شما را به یادتان بیاورم و بگویم بیایید همچنان آن دغدغه ی دیروز را داشته باشید و در گیرو دار انتخابات فراموش نکنید.چرا که بر حسب گفته های آن روز شما،امروز من و بسیاری دیگر از شهروندان حوزه ی بویراحمد و دنا از شما آن مطالبه را داریم که گفته هایتان را محقق کنید.حال اگر روزی به عنوان نماینده ی این مردم انتخاب شدید وعده ها و گفته هایتان در زمینه ی ریشه کنی بیسوادی را تا آنجایی که ممکن است عملی کنید و مرهمی بر این درد شوید.من و بسیاری از هم فکران بنده به سبب شناختی که از جناب عالی داریم بسیار امیدواریم این دغدغه ی مردمی که همان دغدغه ی دیروز شما بوده دغدغه ی امروز و فردایتان نیز بشود.

باتشکر
مرجان باقری