صبح دنا رسانه ای آزاد،بی طرف و نقاد ما حصل تلاش شبانه روزی افرادی متخصص در تیم فنی و تحریریه تلاش دارد تا ضمن رعایت اصول حرفه ای خبرسانی بدون دخل و تصرف و اعمال جهت گیری های شخصی و جناحی مطابق واقعیت شما را از آخرین رویدادهای استان ،کشور و جهان باخبر سازد.

صبح دنا صراحتا اعلام میدارد به هیچ گروه ،حزب، دسته و جناحی وابستگی مستقیم و غیر مستقیم نداشته و همواره رسالت خود را خبر رسانی بی طرفانه و مطابق واقع میداند و تحت هیچ شرایطی خط مشی خود را رها نمیسازد همچنین در تیم مدیریت معتقدیم اعتبار ما تنها اعتماد شماست.

 

چنانچه شما میخواهید مطلبی با ذکر نام در صبح دنا منتشر کنید کافیست در بخش ارتباط با ما آن را به اطلاع ما برسانید صبح دنا رسانه ای متعلق به شماست

مدیرمسئول:رضا ناظری